SRI PATMI
SRI PATMI Ilmuwan

Membumikan Aksara Dari Bahasa Jiwa. Takkan disebut hidup, jika tak pernah menghidupi.

Selanjutnya

Tutup

Video Pilihan

Narasi Kehidupan: Babaran Pengetahuan Suci Dewa Ganesha

13 Januari 2022   08:07 Diperbarui: 13 Januari 2022   08:08 231 25 1


Pengetahuan murni akan bertempat pada kemurnian. Tidaklah setitik air yang jernih dan bersih akan tercemar. Pengetahuan bukan hanya sekedar untuk diri sendiri.

Pengetahuan menjadi tetesan yang menjernihkan kehidupan. Kebenaran yang berpengetahuan. Takkan disebut ilmu pengetahuan tanpa kebijaksanaan. 

Takkan disebut kebijaksanaan tanpa kebenaran. Takkan disebut kebenaran tanpa kemurnian berpikir, berproses, mengolah segala rasa dan upaya yang ada didalam diri sesuai gerak nurani. 

Bogor, 13 Januari 2022

Salam, 

Sri Patmi